Terma & Syarat

Selamat datang ke www.danialarif.com.my. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini terpakai untuk semua pengunjung dan pengguna lama ini. Anda terikat dengan terma dan syarat ini sepanjang anda berada di www.danialarif.com.my

Am

Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa Holistic Success (MA0215633-V), sebagai pemilik laman ini, mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, perniagaan kami akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan & Hak Cipta Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain “Kandungan Laman” adalah hak cipta, tanda dagang, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikendalikan atau dilesenkan oleh Holistic Success (MA0215633-V).

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas ke www.danialarif.com.my akan menjadi milik Holistic Success (MA0215633-V).

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dikirimkan ke www.danialarif.com.my yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi hak peribadi atau hak milik lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab terhadap kandungan komen yang dibuat.

Informasi produk/servis

Kami tidak dapat menjamin semua produk/servis yang kami sediakan, dapat berikan hasil dalam masa yang pantas.

Newsletter

Pengguna harus bersetuju bahawa perniagaan kami boleh menghantar buletin mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel, sms atau Whatsapp kepada pengguna.

Ganti rugi

Pengguna bersetuju untuk membela, mengganti rugi Holistic Success (MA0215633-V) dari sebarang tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

Pautan ke laman web lain

Sebarang pautan akses ke laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. www.danialarif.com.my tidak akan berkaitan atau melibatkan diri dengan laman web seperti itu sekiranya kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kehilangan hubungan dengan laman web pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin ada informasi di www.danialarif.com.my yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, ketersediaan dan isi artikel. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, perubahan atau penyuntingan maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila lihat “Refund policy”.

Penamatan

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www.danialarif.com.my. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.danialarif.com.my juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.